پنج شنبه, 30 شهریور 1396     ساعت :

آمار بازدیدکنندگان سایت

آمار بازدید ماه جاری577
آمار کل بازدیدکنندگان28950

جهت محاسبه امتياز براي صدور صلاحيت فني و مالي اشخاص حقيقي طبق جدول زير عمل مي شود .

"براي دريافت فايل در اين قسمت كليك كنيد :"

اطلاعيه كسب صلاحيت فني و مالي

نوشته شده توسط چهارشنبه, 22 شهریور 1396 08:56
منتشر شده در پیام ها واطلاعیه ها

با توجه به برگزاري مزايده عمومي محدوده هاي اكتشافي ، گواهي كشف و معادن توسط سازمان صنعت ، معدن تجارت استان آذربايجان شرقي در مورخه 29/6/96 ، از كليه متقاضيان محترم حقيقي و حقوقي كه نياز به كسب گواهي صلاحيت فني و مالي براي شركت در مزايده فوق را دارند ، خواهشمند است مدارك خود را تا آخر وقت اداري يكشنبه 26/6/96 به سازمان نظام مهندسي معدن استان جهت دريافت صلاحيت فني و مالي ارائه نمايند .

گزارش عملكرد مرداد ماه سال 96 به شرح ذيل مي باشد :

"براي دريافت فايل اينجا كليك كنيد "

صفحه1 از10